Aangepast zoeken
LinkCity Home - Mijn LinkCity - Hulp    FR - NL
Hit-parade - Lijst van alle pagina's
: :

Hulp

Voor de paginabeheerders
Wat is LinkCity? - Top
LinkCity is een repertorium van Web sites onderverdeeld in verschillende thematische pagina's. Deze pagina's zijn op hun beurt onderverdeeld in categorieën, die de meest interessante sites omtrent een bepaald onderwerp samenbrengen.
Hoe kan ik mijn site op LinkCity toevoegen? - Top
Begeef u naar de meest passende thematische pagina en klik onderaan deze pagina op "Een site suggereren op deze pagina". Vermeld uw gegevens, het adres van de site en eventueel een opmerking. Opgelet, de beheerder van de pagina is vrij de gesuggereerde site toe te voegen of niet.
Is de toevoeging van mijn site op LinkCity gratis? - Top
Ja, maar onderworpen aan de goedkeuring van de beheerder van de betreffende thematische pagina.
Hoe een site van een thematische pagina onderscheiden? - Top
Een link naar een thematische pagina is weergegeven dmv het pictogram: Pagina
Waarvoor staat de Info? - Top
Met een klik op de Info krijgt u toegang tot bijkomende informatie omtrent de thematische pagina, de categorie of de site.
Kan ik deelnemen aan LinkCity? - Top
Ja: elkeen kan beheerder worden van een thematische pagina, die betrekking heeft tot zijn passie of zijn interesses. Opgelet, er is maar één beheerder per pagina toegelaten. Wacht dus niet te lang om uw aanvraag in te dienen.
Wat zijn de vereisten om paginabeheerder te worden? - Top
Wij vragen u enkel een goede kennis te hebben van het domein waarvoor u uw aanvraag indient. Daarnaast, is geen enkele technische kennis vereist : wij stellen een gebruiksvriendelijke on-line interface ter beschikking om uw pagina's, linken en categorieën te beheren. Tenslotte, beheert u de thematische pagina enkel in het Nederlands, kennis van het Frans is dus niet vereist.
Comment demander une page thématique? - Top
Klik op "thematische pagina's beheren" en voer uw login en wachtwoord in. Vervolledig het formulier dat tevoorschijn komt.
Uw pagina aanvraag zal dan door de beheerder van LinkCity aanvaard of geweigerd worden. In beide gevallen zal de beslissing binnen de 48 uren via e-mail worden gemeld.
Wat is Mijn LinkCity? - Top
Het is niet verplicht om over een account op Mijn LinkCity te beschikken om Linkcity te bezoeken. Toch, laat een account u toe alle functies die de site biedt te gebruiken :
  • Een privé pagina aanmaken,
  • Eén of meerdere thematische pagina's aanmaken en beheren.
Om een account aan te maken, klik hier.
Wat is een privé pagina? - Top
In tegenstelling tot de publieke pagina's, die voor elke bezoeker toegankelijk zijn, is de privé pagina beschermd door een wachtwoord en kan deze enkel door zijn eigenaar worden ingekeken. De privé pagina wordt op dezelfde wijze als de thematische pagina aangemaakt : deze laat u toe uw favoriete linken, uit de verschillende categorieën, op één enkele pagina samen te brengen.
Ik wens reklame te maken op de site. Wat zijn de mogelijkheden? - Top
Wat zijn de verplichtingen van de paginabeheerders? - Top
  • De pagina moet zo volledig mogelijk zijn en minimum 30 linken bevatten.
  • De thematische pagina moet regelmatig geüpdate worden. Controleer de geldigheid van de linken dankzij een geïntegreerde tool.
  • De pagina moet op een logische wijze in verschillende categorieën ingedeeld worden.
  • De pagina moet overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de site. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van wat u via het interface van LinkCity publiceert.
In het geval u deze verplichtingen niet naleeft, behoudt LinkCity zich het recht u het beheer van de thematische pagina te ontnemen.
Hoe krijg ik toegang tot mijn thematische pagina? - Top
Eens uw aanvraag door de Beheerder van LinkCity werd aanvaard, klikt u op "Thematische pagina's beheren". Nadat u uw login en wachtwoord heeft ingevoerd, verschijnt bovenaan het scherm een lijstje met de thematische pagina's die u beheert.
Hoe een categorie toevoegen? - Top
In uw thematische pagina klikt u gewoon op "Een categorie toevoegen". Voer de naam van deze categorie in, (eventueel) een omschrijving, de plaats op de pagina (links, in het midden, rechts) evenals de orde van verschijning.
Hoe een link toevoegen? - Top
In elke categorie (maak er één aan indien nodig) beschikt men over de vermelding "Een link toevoegen". Klik deze vermelding aan en voer de naam van de link, het URL, en eventueel een omschrijving in. U kan ook de volgorde van verschijning gebruiken om een alfabetische vermelding te verplichten. Om de site als "cool" te vermelden, kruist u gewoon het vierkantje overeenkomstig met dit woord aan.
Wat is een volgorde van verschijning? - Top
De volgorde van verschijning laat toe de categorieën in een kolom en de linken in een categorie te rangschikken. Standaard worden de categorieën en de linken alfabetisch gerangschikt.
  • Om een element hoger tov de alfabetische volgorde te vermelden, geeft u een waarde lager dan de standaard waarde op.
  • Om een element lager tov de alfabetische volgorde te vermelden, geeft u een waarde hoger dan de standaard waarde op.
U kan zo de elementen naar eigen wens rangschikken.
Hoe een link met een andere thematische pagina aanmaken? - Top
U kan van uw eigen thematische pagina doorverwijzen naar een andere reeds bestaande thematische pagina. Vb. : de pagina Auto kan doorverwijzen naar de pagina Verzekeringen. Hiervoor, klikt u op "Link toevoegen". Voer als naam de naam van de gewenste thematische pagina in. Selecteer vervolgens in het scroll-down menu "Of u kan ook doorverwijzen naar een pagina van LinkCity" de gewenste pagina. Er wordt hier geen URL vermeld.
Hoe een link of een categorie wijzigen? - Top
U kan op om het even welk ogenblik de categorieën en linken hernoemen, verplaatsen, wijzigen of verwijderen door op het kleine potlood (Bewerken - Verwijderen) dat naast elk element vermeld staat te klikken.